Περιοδικός Τύπος

 Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Δυτικής Ελλάδος δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα το τεύχος

''Φυσική Ιατρική'' 

με  πληροφορίες πάνω σε θέματα υγείας. 

 

 

 

 

 

 Άρθρα                             Ομιλίες

                                                                                     

 
RocketTheme Joomla Templates