• 27 Ιανουαρίου, 2021
  • admin
  • 0

ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η συνεχιζόμενη διαταραχή ισορροπίας στη σχέση ανθρώπου – περιβάλλοντος, μας αναγκάζει να ζητάμε βοηθητικά μέσα προστασίας. Αυτά τα μέσα πρέπει να είναι συμβατά με την φύση (και την φύση μας ως άνθρωποι) χωρίς να δρουν ανταγωνιστικά απέναντί της. Αυτό αφορά και την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Ο ήλιος, αν και ζωογόνος δύναμη έχει καταλήξει απειλή.

Τα χημικά αντηλιακά, ενώ αποκλείουν την UVB ακτινοβολία του ήλιου, παρέ-χουν περιορισμένη προστα-σία από την UVA και UVC ενώ παράλληλα προκαλούν ερεθισμούς και παρενέρ-γειες σε πολλούς τύπους δέρματος. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με ασφαλή, φυσικό και εξατομικευμένο τρόπο, βασίζεται στη χρήση αντηλιακών παρασκευασμάτων με φυσικούς αντηλιακούς παράγοντες ευρέως φάσματος, με στόχο την ενεργοποίηση του φυσικού αμυντικού μηχανισμού ηλιοπροστασίας._