• 4 Ιουνίου, 2019
  • admin
  • 0

ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η Φυτοθεραπεία;

Η Φυτοθεραπεία, είναι η κλασσική Ιατρική (αλλοπαθητική) και συνέχειά της η σύγχρονη – μοντέρνα – χημική ιατρική, ανακατασκευάζοντας ή τροποποιώντας τα φυσικά ενεργά θεραπευτικά μόρια του φυτού. Η Φυτοθεραπεία βρίσκεται στην απαρχή της θεραπευτικής αναζήτησης του ανθρώπου από καταβολής κόσμου. Το περιβάλλον, η φύση, μέρος της οποίας αποτελεί και ο άνθρωπος, είναι το πρώτο εργαστήριο παραγωγής φαρμάκων. «Φύσις νόσων ιατρός» έλεγε ο Ιπποκράτης.