• 27 Ιανουαρίου, 2021
  • admin
  • 0

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ

Η παχυσαρκία οφείλεται πρωτίστως στη πρόσληψη περισσοτέρων θερμιδικών ανα-γκών από αυτές που χρειαζόμαστε, κυρίως, λόγω του τρόπου ζωής μας (καθιστική ζωή, έλλειψη άσκησης κλπ) – καταναλώνουμε λιγότερο από ότι προσλαμβάνουμε.

Ελάττωση της όρεξης, αίσθηση κο-ρεσμού, σταδιακή τροποποίηση του μετα-βολισμού κλπ μπορούμε να επιτύχουμε με τον βελονισμό και την ομοιοπαθητική. Μειωμένη λήψη θερμίδων χωρίς αίσθημα πείνας και συνδυασμός των τροφών με βά-

ση τη μεσογειακή δίαιτα, απαιτείται με εξατομικευμένη διαιτητική αγωγή. Αποτοξίνωνση και λιποδιάλυση με συνδυα-σμό φυτικών διαλυμάτων. Τοπικά φυτι-κά και αρωματοθεραπευτικά παρασκευ-άσματα, όπως κρέμες, γαλακτώματα, έλαια κλπ συνεισφέρουν στο τελικό αποτέλεσμα. Η ολοκλήρωση του σκοπού, συμπληρώνε-ται απαραιτήτως με σωματική άσκηση.

Απαιτείται εξατομικευμένο ιατρικό ιστορικό, για να διαπιστωθούν τυχόν λει-τουργικές ή άλλες διαταραχές (μεταβολι-κές, δερματικές, φλεβίτιδα, ευρυαγγεία, κυτταρίτιδα κλπ) απαιτώντας συμπληρω-ματική θεραπευτική αντιμετώπιση και άρα λαμβανόμενες υπ’ όψιν κατά την σχεδίαση μιας φυσικής αγωγής ελέγχου βάρους.

Φυσικός και αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου βάρους, χωρίς χημικά, χωρίς κινδύνους._