• 4 Ιουνίου, 2019
  • admin
  • 0

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Τι είναι ο Βελονισμός;

Ο Βελονισμός είναι ένα πανάρχαιο ιατρικό σύστημα βασιζόμενο αφ’ ενός στην κοσμοθεωρία του ΤΑΟ και αφ’ ετέρου στην μακρόχρονη παρατήρηση και πρακτική. Έχει θεμελιωθεί και αναπτυχθεί κυρίως στην Κίνα πάνω από 4500 χρόνια. Βασίζεται στην δυνατότητα μεταβολής της ροής της ενέργειας που κυκλοφορεί σε κάθε οργανισμό, απελευθερώνοντας ή συγκρατώντας την, με την βοήθεια λεπτών βελονών.